Novice, ponudbe

Zemljišče Stožice, Ljubljana
Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1735-420/8-0 in ID 1735-420/9-0 obe v k.o.1735 - Stožice, skupne površine 3.791 m2. Zemljišče se po namenski rabi nahaja na območju SScv-pretežno večstanovanjske površine (oznaka EUP-PS-401).
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Sinji Gorici, Vrhnika
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1997-2827/2-0, ID 1997-2856/2-0,  ID 1997-2856/3-0, ID 1997-2859/2-0 skupne površine 3.913 m2, v naselju Sinja Gorica pri Vrhniki. Zemljišče je namenjeno stanovanjski gradnji.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0 vse k.o. 1938 – Mengeš. V letu 2018 pričetek gradnje zaključka obvoznice, ki bo potekala neposredno mimo parcele.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Poslovna stavba – pekarna na naslovu Pesnica pri Mariboru 48, Pesnica
Predmet prodaje je poslovni objekt – pekarna (ID 606-657), skupne površine 408,20 m2, ki stoji na parceli ID 606-481/2-0, vse k. o. 606 – Ranca. V naravi nepremičnina predstavlja poslovno stavbo – pekarno s pripadajočim zemljiščem. Dostop do nepremičnine je mogoč preko parcele ID 606-476/2-0, ki leži ob parceli na kateri je stavba. Na parceli po kateri se dostopa je vpisana služnostna pravica hoje in vožnje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID 606-481/2-0.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Zemljišče Kozje
V Kozjem prodamo zemljišče, skupne površine 36.576 m2, razdeljene na 756 m2 stavbnega zemljišča, 21.409 m2 kmetijskega zemljišča in 14.411 m2 gozdnega zemljišča.
Na zemljišču se nahaja večnamensko gospodarski poslovni objekt, ki je sestavljen iz dveh etaž in je bil nazadnje adaptiran v letih 2000/2001. Parcele se prodajajo kot celota.
Energetske izkaznice ni mogoče izdelati.

Zemljišče Bukovžlak, Celje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča z objekti, ki so razdeljena na več parcel: ID 1356, 1359, 1357/4, 1357/5, 1357/6, 1357/7, *203/1, *203/2, vse k.o. Bukovžlak – okolica Celja. Skupna površina celotnega zemljišča znaša 14.636 m2, s stanovanjskim objektom, neto tlorisne površine 224 m2 in pripadajočim gospodarskim poslopjem.
Energetske izkaznice ni mogoče izdelati.

Stavbno zemljišče Teharje, Celje
Naprodaj je delno zazidljivo in pretežno kmetijsko zemljišče v izmeri 1.259 m2 v naselju Teharje, z oznakami ID 1083-1041/1-0, ID 1083-1041/3-0 (delež ½).
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Zrečah
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče namenjeno turistični gradnji, v izmeri 865 m2, v naselju Zreče, z oznakami ID 1100-872/3-0.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Poslovni objekt z zemljiščem Pongrac, Celje
Predmet prodaje je poslovni objekt ID znak 1020-1023/8 s parcelo 1023/8 k.o. Pongrac v izmeri 135 m2, dvoriščem v velikosti 215 m2 ter ID št. 1023/2, ki v naravi predstavlja pašnik (gozd) v izmeri 4.486,00 m2.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je 22.06.2018 do 14 ure.  Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v časopisu Delo, Deloindom Nepremičnine, 09.06.2018.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?