Novice, ponudbe

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0 in dela parcele ID 1938-1638/3-0 vse k.o. 1938 – Mengeš, skupne velikosti 5.703m2. Neposredno ob parceli poteka novo krožišče dokončane obvoznice v občini Mengeš. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Poslovni prostori Kapla 16b, Tabor
Nepremičnine se nahajajo v naselju Kapla pri Taboru. Poslovni prostori predstavljajo poslovno proizvodni objekt s tremi proizvodnimi halami, pisarnami in gostinskim lokalom v pritličju. Skupna površina objektov meri 1.511 m2, nahajajo se na ID 609-1, 609-2, 609-3, 609-4, 609-5 in 1219. Skupna velikost zemljišč znaša 5.040 m2, nahajajo se na parcelah 1673/2, 1674/2, 1674/3, 1674/4, 1674/6, 616/5, 614/6, 614/7, 614/8, 614/9, 614/10, 614/11, 614/12, 614/13, 614/14 in 614/15 vse k. o. 1009 – Ojstriška vas. Energetska izkaznica: razred C.

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev. Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno zemljišče z gospodarskim – poslovnim objektom v Kozjem
• Zemljišče skupne površine 36.576 m2 v Kozjem, je sestavljeno iz 756 m2 stavbnega zemljišča, 21.409 m2 kmetijskega zemljišča in 14.411m2 gozdnega zemljišča. Parcelne številke: 1134/0, 1232/0, 1231/2, 1230/1, 1234/0, 1231/1, 1233/0, 1222/3, 1222/1, 1224/7, 1203/2, 1203/3 vse k.o. 1242 Kozje. Na zemljišču se nahaja večnamenski gospodarski poslovni objekt, ki je sestavljen iz dveh etaž in je bil nazadnje adaptiran v letih 2000/2001. Energetska izkaznica ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu družbe v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 8.1.2020 do 14. ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremicnine.si/. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v prilogi časopisa Delo, 14.12.2019.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?