Novice, ponudbe

Zemljišče pri BS4, Ljubljana
Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1735-420/8-0 in ID 1735-420/9-0, k.o.1735 - Stožice, skupne površine 3.791 m2. Zemljišče se po namenski rabi nahaja na območju SScv-pretežno večstanovanjske površine (oznaka EUP-PS-401). Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Poslovni prostori - Tezno, Prvomajska ulica 24, Maribor
Poslovni prostor se nahaja v kleti poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parcelah št. 372/7, 372/8 in 368/2-0 k.o. Tezno. Objekt je bil zgrajen leta 2008. Prodaja se poslovni prostor št. 7 - stavba 5125, del. stavbe št. 116, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 107,70 m2. Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.

Poslovna stavba – pekarna na naslovu Pesnica pri Mariboru 48, Pesnica
Predmet prodaje je poslovni objekt – pekarna (ID 606-657), skupne površine 408,20 m2, ki stoji na parceli ID 606-481/2-0, vse k. o. 606 – Ranca. V naravi nepremičnina predstavlja poslovno stavbo – pekarno s pripadajočim zemljiščem. Energetska izkaznica ni potrebna.

Zazidljivo zemljišče Dobova
V naselju Dobova je za poslovno stanovanjsko gradnjo na voljo stavbno zemljišče velikosti 3.087 m2, ki ga tvori parcela z oznako ID1292-787/12-0, vse k. o.1292 – Gabrje.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče z gospodarskim – poslovnim objektom v Kozjem
Zemljišče skupne površine 36.576 m2 v Kozjem, je sestavljeno iz 756 m2 stavbnega zemljišča, 21.409 m2 kmetijskega zemljišča in 14.411m2 gozdnega zemljišča. Parcelne številke: 1134/0, 1232/0, 1231/2, 1230/1, 1234/0, 1231/1, 1233/0, 1222/3, 1222/1, 1224/7, 1203/2, 1203/3 vse k.o. 1242 Kozje. Na zemljišču se nahaja večnamenski gospodarski poslovni objekt, sestavljen iz dveh etaž, ki je bil nazadnje adaptiran v letih 2000/2001. Energetska izkaznica ni potrebna.

Poslovni prostor – Trg svobode 14, Trbovlje
Poslovno - trgovski prostor ID stavbe 3105, del stavbe 11, k. o. 1871 - Trbovlje v velikosti 124,7 m2, ki se nahaja v 2. etaži nakupovalnega centra Spar, ki je bil zgrajen leta 2005.
Energetska izkaznica: razred C.

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev. Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno zemljišče na Jesenicah
Zazidljivo zemljišče velikosti 7.638 m2 (parcele 902/123, 902/132 in 902/133, 902/50, vse k.o. 2175 Jesenice) z urejeno komunalno infrastrukturo za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta. Energetska izkaznica ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu družbe v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 29.5.2020 do 14. ure. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v časopisu Delo, 16.05.2020.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?