Novice, ponudbe

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0 vse k.o. 1938 – Mengeš. Neposredno ob parceli se pričenja priprava gradnje krožišča za obvoznico Mengeš z navezavo na obstoječo Gorenjsko cesto. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zemljišče Stožice, Ljubljana
Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1735-420/8-0 in ID 1735-420/9-0 obe v k.o.1735 - Stožice, skupne površine 3.791 m2. Zemljišče se po namenski rabi nahaja na območju SScv-pretežno večstanovanjske površine (oznaka EUP-PS-401). Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Sinji Gorici, Vrhnika
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1997-2827/2-0, ID 1997-2856/2-0,  ID 1997-2856/3-0, ID 1997-2859/2-0 skupne površine 3.913 m2, v naselju Sinja Gorica pri Vrhniki. Zemljišče je namenjeno stanovanjski gradnji. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zemljišče Ribarjeva Celje  – prodaja po sklopih ali v celoti
Zemljišče za razvoj stanovanjske gradnje v Celju skupne površine 18.731 m2, je sestavljeno iz parcel:
602/19, 602/16, 602/21, 602/20, 602/22,602/6, 602/23, 599/1, 466, 467, 468, 473, 472, 602/4, 603/2, 465, 469, 470, 602/7, 602/18, 471 vse k. o. 1075 - Ostrožno. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi želeno površino. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Rogatcu – prodaja po sklopih ali v celoti
Nepozidano urejeno stavbno zemljišče v Rogatcu, skupne površine 43.188 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1178-554/40-0; ID 1178-554/41-0; ID 1178-554/42-0; ID 1178-558/8-0; ID 1178-558/9-0, ID 1178-558/10-0, ID 1178-558/11-0, ID 1178-558/12-0, ID 1178-558/13-0, ID 1178-558/14-0, ID 1178-558/15-0, ID 1178-558/16-0, ID 1178-558/17-0, ID 1178-558/18-0, ID 1178-558/19-0, ID 1178-558/20-0, ID 1178-558/21-0, ID 1178-558/22-0, ID 1178-558/23-0, ID 1178-558/24-0, ID 1178-558/25-0, ID 1178-558/26-0, ID 1178-558/27-0, ID 1178-558/28-0, ID 1178-558/29-0, ID 1178-558/30-0, ID 1178-558/31-0, ID 1178-558/32-0, ID 1178-558/33-0 in ID 1178-558/34-0; vse k. o. 1178 – Rogatec, znotraj gospodarske cone med železniškim tirom in reko Sotlo (državna meja) v naselju Rogatec. Dostop je urejen, na zemljišču oziroma neposredni bližini se nahajajo kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika in telekomunikacije. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi želeno površino.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 26.10.2018 do 14 ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremicnine.si/ Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Poziv k zbiranju nezavezujočih ponudb za prodajo nepremičnin je bil objavljen v časopisu Delo dne 19.10.2018.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?