Novice, ponudbe

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0 vse k.o. 1938 – Mengeš. V letu 2018 pričetek gradnje zaključka obvoznice, ki bo potekala neposredno mimo parcele.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Rogaški Slatini
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče, za stanovanjsko gradnjo, v izmeri 1.582m2, na stičišču Strme ceste in Ulice XIV. divizije, ki ga tvorita parceli z oznako ID 2635-1141/2-0 in ID 2635-1145/2-0, obe k.o. 2635 Rogaška Slatina.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Nepremičnina, Zidanškova ulica 1, Slovenj Gradec
Nepremičnina sestoji iz zemljišč na parcelah ID 850-106/8-0 (2.523 m2) in ID 850-107/2-0 (1.530 m2), obe k.o. 850 - Slovenj Gradec. Skupna površina zemljišča znaša 4.053 m2. Na parceli ID 850-106/8-0 stoji opuščen nestanovanjski objekt ID 850-289, skupne neto tlorisne površine 1.548 m2, na zemljišču ID 850-107/2-0 je urejeno asfaltirano dvorišče.
Izračun energetskih kazalnikov ni mogoč (6. točka 8. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb).

Stavbno zemljišče v Sinji Gorici, Vrhnika
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski gradnji, v izmeri 3.913 m2, v naselju Sinja Gorica pri Vrhniki, z oznakami  ID 1997-2827/2-0, ID 1997-2856/2-0,  ID 1997-2856/3-0, ID 1997-2859/2-0.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Rogatcu – prodaja po sklopih ali v celoti
Nepozidano urejeno stavbno zemljišče v Rogatcu, skupne površine 43.188 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1178-554/40-0; ID 1178-554/41-0; ID 1178-554/42-0; ID 1178-558/8-0; ID 1178-558/9-0, ID 1178-558/10-0, ID 1178-558/11-0, ID 1178-558/12-0, ID 1178-558/13-0, ID 1178-558/14-0, ID 1178-558/15-0, ID 1178-558/16-0, ID 1178-558/17-0, ID 1178-558/18-0, ID 1178-558/19-0, ID 1178-558/20-0, ID 1178-558/21-0, ID 1178-558/22-0, ID 1178-558/23-0, ID 1178-558/24-0, ID 1178-558/25-0, ID 1178-558/26-0, ID 1178-558/27-0, ID 1178-558/28-0, ID 1178-558/29-0, ID 1178-558/30-0, ID 1178-558/31-0, ID 1178-558/32-0, ID 1178-558/33-0 in ID 1178-558/34-0; vse k. o. 1178 – Rogatec, znotraj gospodarske cone med železniškim tirom in reko Sotlo (državna meja) v naselju Rogatec. Dostop je urejen, na zemljišču oziroma neposredni bližini se nahajajo kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika in telekomunikacije. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi želeno površino.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zazidljivo zemljišče Dobova
V naselju Dobova je za poslovno stanovanjsko gradnjo na voljo stavbno zemljišče velikosti 3.127m2, ki ga tvorijo parcele z oznakami ID1292-787/10-0, ID1292-787/11-0, ID1292-787/12-0, vse k. o.1292 – Gabrje.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stanovanjsko - poslovni objekt na naslovu Vrunčeva ulica 22, Celje
Poslovno stanovanjski objekt (ID 895, k.o. 1077), ki stoji na zemljišču (ID 220, k.o. 1077) je bil zgrajen leta 1938, kasneje saniran, trenutno potreben adaptacije. Površina zemljišča znaša 627 m2. Objekt je razdeljen na dva med seboj ločena dela: poslovni in stanovanjski del. V prvi etaži je poslovni del, ostalo sestavlja stanovanjski del, podstrešje je neizdelano. Skupna površina nepremičnine znaša 269 m2.
Energetska izkaznica: razred F.

Poslovni prostori na naslovu Vrunčeva ulica 1, Celje
Poslovni prostori  (ID stavbe: 1841, del stavbe 66, k.o. 1077), je bil zgrajen leta 1955, zadnja adaptacija objekta je bila opravljena v letu 2014. Prodajajo se poslovni prostori neto tlorisne površine 193 m2, ki zajemajo pisarne, čajno kuhinjo in sanitarije. Prostori se nahajajo v prvem nadstropju objekta. Etažna lastnina. Možnost parkiranja na skupnem varovanem parkirišču.
Energetska izkaznica: razred D.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 04.05.2018 do 14 ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremičnine.si/ Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v časopisu Delo dne 21.04.2019.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?