Novice, ponudbe

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0 vse k.o. 1938 – Mengeš. Neposredno ob parceli se pričenja priprava gradnje krožišča za obvoznico Mengeš z navezavo na obstoječo Gorenjsko cesto. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zemljišče Stožice, Ljubljana
Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1735-420/8-0 in ID 1735-420/9-0 obe v k.o.1735 - Stožice, skupne površine 3.791 m2. Zemljišče se po namenski rabi nahaja na območju SScv-pretežno večstanovanjske površine (oznaka EUP-PS-401).
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Poslovni prostori - Tezno, Prvomajska ulica 24, Maribor
Dva poslovna prostora, ki se nahajata v kleti in pritličju poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parcelah št. 372/7, 372/8 in 368/2-0 k.o. Tezno. Objekt je bil zgrajen leta 2008.
Poslovni prostor št. 1 - stavba 5125, del. stavbe št. 13, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 79,39 m2. Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.
Poslovni prostor št. 7 - stavba 5125, del. stavbe št. 116, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 107,70 m2.
Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.

Poslovni objekt Breg pri Polzeli, Pod bregom 27
Stavba je sestavljena iz dveh objektov: štiri etažnega poslovnega objekta (ID 992-1311) in dvoetažnega proizvodnega objekta (ID 992-1941). Stavba stoji na parceli ID 992-345/2-0 vse k.o. 992 - Polzela. Neto tlorisna površina poslovnega objekta znaša 408,06 m2, industrijskega objekta pa 258,22 m2.
Energetska izkaznica: razred D.

Poslovni prostor – Trg svobode 14, Trbovlje
Poslovno - trgovski prostor ID stavbe 3105, del stavbe 11, k. o. 1871 - Trbovlje v velikosti 124,7 m2, ki se nahaja v 2. etaži nakupovalnega centra Spar, ki je bil zgrajen leta 2005.
Energetska izkaznica: razred C.

Zazidljivo zemljišče Dobova
V naselju Dobova je za poslovno stanovanjsko gradnjo na voljo stavbno zemljišče velikosti 3.127m2, ki ga tvorijo parcele z oznakami ID1292-787/10-0, ID1292-787/11-0, ID1292-787/12-0, vse k.o.1292 – Gabrje.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Poslovna stavba – pekarna na naslovu Pesnica pri Mariboru 48, Pesnica
Predmet prodaje je poslovni objekt – pekarna (ID 606-657), skupne površine 408,20 m2, ki stoji na parceli ID 606-481/2-0, vse k. o. 606 – Ranca. V naravi nepremičnina predstavlja poslovno stavbo – pekarno s pripadajočim zemljiščem. Dostop do nepremičnine je mogoč preko parcele ID 606-476/2-0, ki leži ob parceli na kateri je stavba. Na parceli po kateri se dostopa je vpisana služnostna pravica hoje in vožnje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID 606-481/2-0.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 5.10.2018 do 14 ure. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v prilogi časopisa Delo 22.9.2018.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?